Fritidsbanken
case
Genom att demokratisera Sveriges överskottslager av idrottsutrustning har Fritidsbanken skapat en mer aktiv fritid för hundratusentals människor. Hur lyckas man med det med en ideell verksamhets begränsade resurser? Jo, genom att ge kraft åt sina egna, brinnande eldsjälar.

Utmaningen

Har man ambitionen att finnas i varje av Sveriges 290 kommuner, är det svårt att hitta sätt att hålla alla anställda samlade i en klan med ett gemensamt syfte med knappa resurser. Snabbt börjar klaner i klanen bildas och nya arbetssätt uppstår som snabbt färgar den lokala atmosfären och bemötandet hos varje enskild Fritidsbank. Dessutom blir det oerhört svårt att behålla en översikt för vad man har att erbjuda på olika orter och vilket bidrag man faktiskt gjort i samhället under en månads- eller årscykel. Vårt uppdrag blev därför att uppfinna ett förenande system som å ena sidan kunde ta ett första steg att bilda en tightare klan och som dessutom är såpass enkelt att hantera att Fritidsbankens egna ska kunna lägga ännu mer tid på de mänskliga mötena med idrotten i dess mitt.

Processen

Tack vare Fritidsbankens ideologi och stora hjärta tog vi oss an det här projektet som ett av våra få utvalda pro bono-projekt. Det var också därför vi valde att göra det AHA! & OCH!-förarbetet, som är så viktigt oavsett verksamhet, så grundligt som möjligt. Vi har nämligen upptäckt att det är den “osynliga” leveransen av de här insikterna som mångdubblar värdet och den kommunikativa kraften för klaner med emotionellt baserad värdegrund.

Till en början satte vi ihop en expertgrupp bestående av några av Fritidsbankens starkast lysande eldsjälar, för att tillsammans söka efter, och finna den innersta kärnan i vad Fritidsbanken faktiskt är och tar fajten för. Det visade sig att det var vid de glädjespridande utlåningstillfällena, som vi hittade de viktigaste insikterna och idéerna om vad systemet behöver leverera och innehålla i ett första steg för att ge ännu mer kraft till deras klan. Genom att också följa upp insikterna och idéerna halvvägs in SKAPA! med hjälp av användartester, fick vi sedan ytterligare fingervisningar för vad de centrala delarna av det digitala systemet behövde vara för att göra mest nytta.

Lösningen

Det var genom snabb och enkel artikelhantering för både för inregistrering, utlån och återlämning som nyckeln fanns för att i ett första steg förena Fritidsbankens klan. Det måste vara lätt att lägga in och låna ut, för det är inte med administration vi demokratiserar idrottsglädjen. Den kommer med görandet och upplevelsen av att faktiskt användaidrottsutrustningen: Ju mindre tid i kö på Fritidsbanken, desto mer tid kan de spendera med att faktiskt utöva sporten.

Efter användartesterna växte sedan det smidiga och lättförståeliga utlåningssystemet fram som i dagsläget håller på att implementeras nationellt på alla Sveriges Fritidsbanker sedan i februari.

Resultatet

Tiotusentals artiklar är redan inlagda och registrerade i utlåningssystemet efter bara ett par månaders användande. Både användartesterna, de få supportärendena och antalet registrerade artiklar talar sitt tydliga språk. Utlåningssystemet är lätt att använda och ger Fritidsbanken ett smidigt verktyg, som minskar administration och ger kraft åt eldsjälarna snarare än tvärtom. Det är också det här lyckade utfallet som gjort att vi nu fått möjligheten att vidareutveckla nästa steg för att förena Fritidsbanken nationellt.